Wat is OPENDOEK

OPENDOEK - Amateurtheater Vlaanderen wil als koepelorganisatie het beoefenen en beleven van amateurtheater waarderen en verder ontwikkelen zodat mensen zich sociaal en artistiek kunnen ontplooien.

OPENDOEK probeert iedereen die in zijn vrije tijd bezig is met theater te bereiken. Dus zowel mensen die  individueel als in een theatergroep actief zijn. Ook docenten en regisseurs actief in de amateurtheatersector kunnen bij OPENDOEK terecht.

Daarnaast heeft OPENDOEK oog voor de brede waaier aan genres en disciplines en voor de diversiteit in de samenleving, gekaderd in de nationale en internationale maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.

Op 1 januari 2001 is OPENDOEK erkend door de Vlaamse Gemeenschap als enige disciplinaire organisatie voor amateurtheater en wordt sindsdien structureel gesubsidieerd. 

Vandaag is OPENDOEK, met meer dan 20.000 aangesloten leden en 1.000 aangesloten groepen, een van de grootste amateurkunstenorganisaties in Vlaanderen. Om een werkbare structuur te hanteren worden de vaste medewerkers op het theatercentrum bijgestaan door 5 provinciale werkingen die uitsluitend door vrijwilligers worden uitgebouwd. Iedere provinciale werking staat o.l.v. een provinciaal secretariaat.

Elk provinciaal secretariaat werkt op haar beurt nauw samen met andere vrijwilligers die in iedere regio in Vlaanderen actief de werking van OPENDOEK mee promoten. Deze 'ambassadeurs'  zorgen er mee voor dat het amateurtheater op wieltjes loopt. Dank daarvoor!

OPENDOEK kiest voor een duurzame kunstensector en wil graag verder bouwen aan een duurzame amateurtheaterpraktijk. OPENDOEK engageerde zich in Green Track met als doel de ecologische voetafdruk te verkleinen. Kom meer te weten over de duurzame acties van OPENDOEK.
 

Wil je nog meer weten over ons beleid? Download dan ons beleidsplan 2012-2016.

antwerpen brabant limburg oost-vlaanderen west-vlaanderen corner