De oude CRM wordt niet meer gebruikt.

Gelieve mijn.opendoek.be te gebruiken.
U wordt dadelijk automatisch doorgestuurd

als er vragen zijn kan u terecht bij onze ledenadministratie.